045 - 20 80 500

Gratis advies. Bel: 045 - 20 80 500

Ik had een goed leven en verdiende goed. Totdat ik van achteren werd aangereden met een whiplash tot gevolg. Dankzij Lie Letselschade is de zaak afgewikkeld voor € 300.000.

LIE Letselschade, schadevergoeding bij ongevallen

Letselschade advocaat Daniël Lie behartigt de belangen van slachtoffers van verkeersongevallen en van hun nabestaanden, van slachtoffers van arbeidsongevallen en medische fouten.

Lie Letselschade streeft naar maximale schadevergoeding.

Verder verhaalt Lie Letselschade de loonschade van bedrijven als het gaat om werknemers die door toedoen van een ongeval arbeidsongeschikt zijn geworden.

Teneinde te bewerkstelligen dat slachtoffers de financiële compensatie ontvangen waar zij recht op hebben beschikt Daniël Lie over de noodzakelijke specialistische kennis op het gebied van personenschade en aansprakelijkheidsrecht en vertegenwoordigt hij bewust alleen slachtoffers en geen verzekeringsmaatschappijen. Hierdoor treedt geen belangenverstrengeling op.

Het eerste oriënterend gesprek is altijd kostenloos.

Daniël Lie is lid van de ‘Vereniging van Letselschade Advocaten’ (LSA) en de
‘Vereniging van Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade’ (ASP). Hij is tot advocaat beëdigd op 13 januari 1998.

Letselschade Advocaten
ASP
Specialisatie Verenigingen

> “De veroorzaker van een ongeval wordt doorgaans bijgestaan door een professionele kapitaalkrachtige verzekeringsmaatschappij.”

Uw zaak wordt altijd behandeld door Daniël Lie zelf. Dit betekent dat werkzaamheden niet worden uitbesteed aan stagiairs of andere medewerkers. Niet-schadegerelateerde zaken worden bovendien doorverwezen naar andere specialistische advocaten. Lie Letselschade beschikt over een groot netwerk van artsen, specialisten, arbeidsdeskundigen en actuarieel rekenkundigen. Neem contact op voor meer informatie.

>“Het belang van het slachtoffer staat voorop.”

Ontwerp website: het Vormlab / Ontwikkeling website: Have a Byte